ชนิดห้องต่างๆในบ้าน ชั้น อนุบาล 1

วิลัยวัลย์ พนิชยากุล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางจันสี

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระคำคัญ

เรียนรู้ชนิดของห้องต่างๆในบ้าน เช่น ห้องนอน ห้องครัว ห้องรับแขก ห้องน้ำ