เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชนิดห้องต่างๆในบ้าน ชั้น อนุบาล 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิลัยวัลย์ พนิชยากุล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางจันสี

สาระคำคัญ

เรียนรู้ชนิดของห้องต่างๆในบ้าน เช่น ห้องนอน ห้องครัว ห้องรับแขก ห้องน้ำ