ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

มีนักเรียน60คน