อาหารหลัก 5 หมู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นายเสถียร กิ่งเล็ก

โรงเรียนบ้านเกาะกลาง

คำอธิบายชั้นเรียน

อาหาร หมู่ 1