การบวกจำนวนนับไม่เกิน1000ที่ไม่มีการทด ชั้นประถมศึกษาปีที่2

ธิดารัตน์ สุภารัตน์

โรงเรียนบูรณะรำลึก

คำอธิบายชั้นเรียน

การบวกจำนวนนับไม่เกิน 1000 โดยไม่มีการทด