การบวกจำนวนนับไม่เกิน1000ที่ไม่มีการทด ชั้นประถมศึกษาปีที่2

คำอธิบายชั้นเรียน

การบวกจำนวนนับไม่เกิน 1000 โดยไม่มีการทด