การบวก ลบ เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพ็ญสกาว สมทิพย์

โรงเรียนบ้านสามสัก

1.การบวกเศษส่วน

2. การลบเศษส่วน