การบวก ลบ เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เพ็ญสกาว สมทิพย์

โรงเรียนบ้านสามสัก

คำอธิบายชั้นเรียน

1.การบวกเศษส่วน

2. การลบเศษส่วน