อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้สอน

จิราวรรณ ปลอดแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19587

สถานศึกษา
โรงเรียนพิมพ์มณี

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและประเมินผล ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.