เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จิราวรรณ ปลอดแก้ว

โรงเรียนพิมพ์มณี

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและประเมินผล ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน