อักษรสามหมู่ หรือ ไตรยางค์
ผู้สอน

ภาวิณี มาศชาย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
อักษรสามหมู่ หรือ ไตรยางค์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19597

สถานศึกษา
โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระการเรียนรู้

1.นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงการเกิดไตรยางค์อักษรสามหมู่จากพยัญชนะไทยเป็นมาอย่างไร

2.นักเรียนจะได้เรียนรู้หลักการอ่านผันเสียงวรรณยุกต์ของอักษรสามหมู่

3.นักเรียนจะได้รู้จักคำเป็นและคำตาย

4.นักเรียนจะได้เรียนรู้หลักการออกเสียงของคำ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.