เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อาหารหลัก 5 หมู่ ประถมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุพัตรา หนูแก้ว

กศน.อ.เมืองตรัง

หมู่ที่ 1 โปรตีน
หมู่ที่ 2 คาร์โบไฮเดรต
หมูู่ที่ 3 วิตามิน
หมู่ที่ 4 แร่ธาตุ
หมู่ที่ 5 ไขมัน