อาหารหลัก 5 หมู่ ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้สอน

สุพัตรา หนูแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
อาหารหลัก 5 หมู่ ประถมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19598

สถานศึกษา
กศน.อ.เมืองตรัง

คำอธิบายชั้นเรียน

หมู่ที่ 1 โปรตีน
หมู่ที่ 2 คาร์โบไฮเดรต
หมูู่ที่ 3 วิตามิน
หมู่ที่ 4 แร่ธาตุ
หมู่ที่ 5 ไขมัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.