ผู้สอน
เกวลี คงแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การบวก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19601

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านลำภูรา


คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถบวกจำนวนสองหลักที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100 ได้