เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบวก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เกวลี คงแก้ว

โรงเรียนบ้านลำภูรา

นักเรียนสามารถบวกจำนวนสองหลักที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100 ได้