เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Noun

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Miss Amornrat Sukmak

Mutthayom Wiphavadee School

Nouns(-คำนาม-)Types-(-ชนิดของคำนาม

คำนาม ( Nouns ) หมายถึงคำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งต่างๆ สถานที่ คุณสมบัติ สภาพ อาการ การกระทำ ความคิด ความรู้สึก ทั้งที่มีรูปร่างให้มองเห็น และไม่มีรูปร่าง การแบ่งคำนามสามารถจำแนกได้หลายแบบแล้วแต่ตำรา เท่าที่รวบรวมนำเสนอในที่นี้มี 4 แบบ คือ
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/article-696-Nouns-(-คำนาม-)-Types-(-ชนิดของคำนาม-).html