ผู้สอน
ธัญลักษณ์ รักษ์สังข์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ความรู้พื้นฐานในการเรียนขับร้องเพลงไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19606

สถานศึกษา

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

การขับร้องมี3 ประเภท

การเอื้อน, การขับ,การร้อง