การคูณทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง

เพ็ญสกาว สมทิพย์

โรงเรียนบ้านสามสัก

คำอธิบายชั้นเรียน

  • การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง