การคูณทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง

คำอธิบายชั้นเรียน

  • การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง