วัดผล ประเมินตน ผ่านผลงาน
ผู้สอน

พัชญ์สิตา อริยธนาเรืองสุข

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วัดผล ประเมินตน ผ่านผลงาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19629

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการวัดและประเมินผล

การสร้างแบบทดสอบตามหลัดวิธีการสร้างที่ดีและถูกต้องตามหลักการ พร้อมทั้งการวัดพฤติกรรมขแองผู้เรียนในทุกด้าน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.