เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เรื่องเวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แพรวพรรณ เผื่อแก้ว

โรงเรียนวัดคลองขยัน

นาฬิกาเป็นเครื่องมือที่ใช้บอกเวลา การเขียนบอกเวลานิยมใช้จุดคั่นระหว่างชั่วโมงกับนาที โดยอ่านหน่วยเป็นนาฬิกาและนาที ซึ่งหน่วยของเวลาจะมีความสัมพันธ์กัน การบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลาจะช่วยให้อ่านได้สะดวกและชัดเจนขึ้น