ผู้สอน
จีรวรรณ สวนกูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

อาหารหลัก 5 หมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19632

สถานศึกษา

โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

จงตอบคำถามต่อไปนี้