อาหารหลัก 5 หมู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาววาริพินทุ์ จิตตารมย์

โรงเรียนวัดบางตะพาน

คำอธิบายชั้นเรียน

อาหารหลัก 5 หมู่ คือ อาหารที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน 5 ชนิด โดยนำอาหารที่มีสารอาหารเหมือนกัน มาไว้ในหมวดหมู่เดียวกัน ซึ่งคนเราในแต่ละวันนั้น ต้องการสารอาหารทั้ง 5 ชนิด ดังนั้นเราควรกินอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่