เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

056 วิชาชีวิต

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการเสาะแสวงหาความรู้ทำได้ทุกที่ ความรู้มีอยู่รอบๆตัวเรา ทุกสิ่งทุกอย่างคือความรู้ใหม่ๆเสมอ อยู่ที่ตัวเรากล้าที่จะเปิดใจยอมรับและพร้อมเผชิญอ้าแขนรับความรู้นั้นๆหรือไม่