การออกแบบระบบไฟฟ้า
ผู้สอน

Mr kitti chantra

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การออกแบบระบบไฟฟ้า

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1964

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

 การออกแบบระบบไฟฟ้า

 - ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

- เรียนเนื้อหาวิชา

- ทำแบบทดสอบหลังเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.