4101101 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์
ผู้สอน

darika jaaoh

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
4101101 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19648

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

การวิเคราะห์เวกเตอร์ สมการดิฟเฟอเรนเชียล อินทิกรัล ทฤษฎีของกรีน ทฤษฎีของเกาส์ ทฤษฎีของสโตกส์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.