เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ ป.3 (ค13101)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 นักเรียนต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ให้ได้คะแนนอย่างน้อยร้อยละ  60  จึงจะผ่านการเรียนวิชานี้