สัมมนาทางการเกษตร 1
ผู้สอน

เกตวรรณ บุญเทพ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สัมมนาทางการเกษตร 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19671

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเสนอผลงานของตัวเองได


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.