กลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สมการชโรดิงเจอร์ และอื่นๆอีกมากมาย