4101460 กลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics)
ผู้สอน

darika jaaoh

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
4101460 กลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19675

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา


มโนทัศน์เกี่ยวกับวิทยาการพื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตัม ฟังก์ชันเจาะ จงและตัวดำเนินการ สมการคลื่นของชเรอดิงเงอร์ ผลเฉลยแบบไม่ขึ้นกับเวลาชนิดหนึ่งมิติ ฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็น การประยุกต์ใช้สมการคลื่นกับอะตอมของไฮโดรเจน สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน ควอนตัมของโมเมนตัมเชิงมุม ปรากฏการณ์ซีแมน และอะตอมเสมือนไฮโดรเจน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.