เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปศุสัตว์ฮาลาล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักฮาลาลฮารอมในอิสลาม สัตว์ที่อนุมัติและสัตว์ที่ไม่อนุมัติ การเมตตาต้่อสัตว์ โรงเชือดและฆ่าสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล