New Ela Class

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนส่วนบุคคลที่เปิดให้สมาชิกของ New Ela Camp เข้าเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์กับพี่นุ้ยได้เท่านั้น