เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

New Ela Class

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนส่วนบุคคลที่เปิดให้สมาชิกของ New Ela Camp เข้าเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์กับพี่นุ้ยได้เท่านั้น