เคมีอาหารเพื่อสัตวศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรตีน ไขมัน เยื่อใย และสารอาหารจำเป็นสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื่อง