ผู้สอน
นางสาวลัดดาวัลย์ พังแพร่
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19703

สถานศึกษา

โรงเรียนวัดศรีมงคล


คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนทุกคนต้องตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัย