ชีววิทยาของแมลงท้องถิ่น Biology of Local Insects


ผู้สอน
Dr. HASAN DAUPOR
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชีววิทยาของแมลงท้องถิ่น Biology of Local Insects

Class ID
19708

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คำอธิบายวิชา

ชีววิทยาของแมลงในท้องถิ่น วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง อนุกรมวิธาน แหล่งที่อยู่อาศัย ความสำคัญต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น การอนุรักษ์ การศึกษาภาคสนาม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)