รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง

สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษารัฐธรรมนูญไทยและต่างประเทศ