เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศึกษารัฐธรรมนูญไทยและต่างประเทศ