ผู้สอน
ชิษณุชา ภาชะโน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19714

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


คำอธิบายชั้นเรียน

การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา เป็นกระบวนการที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพของการเรียนการสอนว่า ได้ช่วยให้นักเรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้วัดผลเพื่อค้นหาและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของการวัดผลและประเมินผลการศึกษาที่สำคัญยิ่ง