ผู้สอน
สุธาสินี หิรัญธนวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Present simple tense


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19720

สถานศึกษา

โรงเรียนอุบลรัตนราชการาชวิทยาลัย พัทลุง


คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนทุกคนต้องเข้าเรียนให้ตรงเวลา

นักเรียนต้องส่งงานที่ครูมห้ใว้ทุกชิ้นงาน

แต่งการยให้เรียบร้อย