ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
ผู้สอน

สุนิสา โส๊ะอุ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19731

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษา ความหมายของภาษษ ศาสตร์ที่เกี่ยวกับภาษา ได้แก่ สัทวิทยา สรวิทยา วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ และ อรรถศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.