ชีววิทยา_TSEC Summer 2016
ผู้สอน

ศุภกิจ พัฒนพิฑูรย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชีววิทยา_TSEC Summer 2016

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19732

สถานศึกษา
Top Speed Education Consultancy Summer Camp 2016

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนค่าย TSEC Summer Camp 2016 วิชาชีววิทยา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.