ยาเสพติด

ณัฐวุฒิ เเดงสุทธิ์

โรงเรียนบ้านสะพานหัน

คำอธิบายชั้นเรียน

ยาเสพติดเป็นอันตรายร้ายเเรงต่อสุขภาพ