ยาเสพติด

คำอธิบายชั้นเรียน

ยาเสพติดเป็นอันตรายร้ายเเรงต่อสุขภาพ