ผู้สอน
อุบล ตันสม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

หลักเคมี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19736

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

หลักเคมีเบื้องต้น เกี่ยวกับ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ กรดเบส สมดุลเคมี และ เคมีอินทรีย์เบื้องต้น