homeทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นสูง
person
ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นสูง

ผู้สอน
ดร. กฤษดา กรุดทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นสูง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1974

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)