ภาษาอีสานวันละคำ

จันนภา กองไธสง

โรงเรียนโคกกะเหลิ่ง

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียน ของเรา โรงเรียนโคกกะเหลิ่งของเรายินดีให้ความรู้ด้านภาษาอีสาน สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้ทุกท่าน หากท่านต้องการรับความรู้ก็สมัครชั้นเรียนเข้ามาเรียนกับเราได้นะคะ