กิจกรรมเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพรับราชการ