เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

organic chemistry 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างและสมบัติทั่วไป ชนิดของปฏิกิริยา การเรียกชื่อ การเตรียมสเตอริโอเคมี ปฏิกิริยาเคมีและกลไกปฏิกิริยาที่สำคัญของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และพอลินิวเคลียร์แอโรแมติก ไฮโดรคาร์บอนหมู่ทำหน้าที่เฉพาะ ออร์แกโนแฮโลเจน คาร์โบไฮเดรต ลิพิด แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ คาร์บอนิล กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์ เอมีนและแอไมด์