ผู้สอน
แก้วตา ดางใจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

แหล่งเรียนรู้


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19755

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้เป็นการจัดกการเรียนการสอนโดยต้องการให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากชุมชนที่ตนสนใจ