เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Organometallic Chemistry

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดพันธะของโลหะกับลิแกนด์อินทรีย์