ผู้สอน
นางสาว ธิราพร พันประสงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สาระบนความไร้สาระ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19764

สถานศึกษา

มหาวิทาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


คำอธิบายชั้นเรียน

การนำความรู้ต่างๆในแต่ละวิชามารวมไว้เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลหรือใช้ในการศึกษาซึ่งจะมีเนื้อหาต่างกันไป