วิชาการเรียนรู้อะไรก็ได้

นงลักษณ์ เพ็ชรเลิศ

โรงเรียนอะไรก็ได้แล้วแต่จะเรียก

คำอธิบายชั้นเรียน

อยากเรียนอะไรต้องเรียนเอาเอง ไม่ต้องมาเรียนหรอก