วิชาการเรียนรู้อะไรก็ได้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นงลักษณ์ เพ็ชรเลิศ

โรงเรียนอะไรก็ได้แล้วแต่จะเรียก

อยากเรียนอะไรต้องเรียนเอาเอง ไม่ต้องมาเรียนหรอก