วิชาการเรียนรู้อะไรก็ได้

คำอธิบายชั้นเรียน

อยากเรียนอะไรต้องเรียนเอาเอง ไม่ต้องมาเรียนหรอก