สวยต้องมีสมอง

ปวีณา ขุนทอง 070

มหาลัยวัวชน

คำอธิบายชั้นเรียน

ฉันสวยและรวยมาก