เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เอาตัวรอดในทะเลทราย

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

1. กลางวันนิ่ง กลางคืน เคลื่อนไหว
2. ถ้าเจอแหล่งน้ำ ก็อาศัยแหล่งน้ำเป็นที่อยู่ชั่วคราว
จนกว่า จะมีคนมาพบ
3. แหล่งน้ำจะเป็นที่รวมของสัตว์