ต้นไม้กลางทะเลทราย

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ต้นไม้ทะเลทราย