ภูมิอากาศและความเป็นอยู่ชาวทะเลทราย
ผู้สอน

อัญวีณ์ ธีรสิริพัฒน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภูมิอากาศและความเป็นอยู่ชาวทะเลทราย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19793

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำอธิบายชั้นเรียน

ภูมิอากาศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.