homeม.1/1
personperson_add
ม.1/1

ผู้สอน
นาย ชล มะลิงาม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.1/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
198

สถานศึกษา
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัดดีเด็กๆๆๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)