homeการทำผ้าบาติก
personperson_add
การทำผ้าบาติก

ผู้สอน
นาย ธวัฒน์ ศรีคลหนู
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การทำผ้าบาติก

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1981

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)