เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาเอกน้องถังแก๊ส ><

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิภาภรณ์ ทองภูธรณ์

ถังแก๊สวิทยาลัย

How to สิ่งที่อาจไม่เคยรู้ วิทยาลัยที่มีทั้งสาระและไม่มีสาระ

ตามใจผู้บริหารอย่างน้องถังแก๊ส มาแลกเปลี่ยนความรู้กัน! รับรองว่า..

เกร็ดความรู้ที่เรามอบให้เล็กๆน้อยๆ จะเราตัวกันเป็นความรู้แบบมหึมาในบัดดล

มา enjoy learning ด้วยกัน เชิญค่ะ