ผู้สอน
ศิริญาณี ศรีสุโน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19815

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


คำอธิบายชั้นเรียน

1.เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย

2.เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย